MANAGEMENT:

MCM Management AB
Maria.olanders@mcmmanagement.se

073 981 18 01

FÖRETAGSBOKNING:

Unlimited Music AB
caroline@unlimitedmusic.se
070 935 89 57


BOKNING:

Blixten & Co
christian.maatta@blixten.se
0768-40 04 91

WebBPLATS:

David Elfström Lilja
http://davidlilja.se